FAMA Agro TV
Sana-sini

Peranan FAMA Di Sepanjang Rantaian Bekalan Makanan #famadihatirakyat.

Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Federal Agricultural Marketing Authority atau FAMA) merupakan sebuah agensi pemasaran di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. FAMA bertanggungjawab dalam pemasaran produk agromakanan seperti sayur-sayuran dan buah-buhan serta produk -produk industri asas tani

Bagi memacu sektor pemasaran domestik dan antarabangsa, FAMA berperanan dalam pemasaran hasil produk agromakanan dan meningkatkan pendapatan pengeluar. FAMA juga berperanan dalam memastikan produk pertanian dan industri asas tani tersedia dan boleh diperolehi pada harga yang mampu dibayar oleh pengguna. Bagi melaksanakan peranan ini, FAMA telah dan sedang menggiatkan usaha-usaha meningkatkan kecekapan di sepanjang rantaian pemasaran dengan memberi fokus kepada perkara-perkara berikut;

1. Memperkukuhkan bekalan melalui program ladang kontrak;

2. Memperluaskan akses pasaran; dan

3. Meningkatkan promosi pasaran tempatan dan eksport

Popular

FAMA SANA-SINI: HSN FAMA 2021

Editor FAMA

AMANAT KETUA PENGARAH FAMA 2021 SESI 6: Hala Tuju Sukan FAMA

Editor FAMA

AMANAT KETUA PENGARAH FAMA 2021 SESI5: FAMA Ke Arah Penjimatan Dan Perbelanjaan Berhemah

Editor FAMA