FAMA TV
Promosi

Bahagian Kontrak Pemasaran, FAMA

Bahagian Kontrak Pemasaran berfungsi untuk membantu pengusaha projek pertanian (buah & sayur terpilih) berskala kecil dan sederhana untuk meningkatkan pengeluaran buah-buahan & sayur-sayuran dalam menjamin pemasaran hasil pertanian di samping dapat meningkatkan pendapatan mereka. Bahagian Kontrak Pemasaran akan membantu dan memberi khidmat nasihat kepada pengusaha projek pertanian untuk mengeluarkan hasil pertanian yang berkualiti dan menepati kehendak pasaran.

Tontoni video penerangan terkini daripada Bahagian Kontrak Pemasaran.

Popular

Pasar Tani

FamaTV Systems

Khasiat Buah-Buahan Tempatan

FamaTV Systems

Agro Bazaar Online

FamaTV Systems

Leave a Comment