FAMA TV
Sana-sini

HIGHLIGHT KURSUS PERTANIAN SISTEM FERTIGASI

Kursus Pertanian Sistem Fertigasi diadakan bertujuan memberi pendedahan kepada kumpulan sasar khususnya kepada petani kaedah penanaman sistem fetigasi. Peserta didedahkan dengan kaedah penanaman secara teori dan praktikal melibatkan seramai 40 orang peserta. Kursus ini diadakan pada 9 April 2021 di Kampung Krangan Jaya, Serian, Sarawak.

Popular

JELAJAH AGROPRENEUR MUDA PERAK 2022 (HARI KE-2)

FamaTV Systems

Jelajah Agroprenuer Muda Perak 2022

FamaTV Systems

Kapsul FAMA 2021

FAMA TV

Leave a Comment