FAMA Agro TV
Sana-sini

HIGHLIGHT KURSUS PERTANIAN SISTEM FERTIGASI

Kursus Pertanian Sistem Fertigasi diadakan bertujuan memberi pendedahan kepada kumpulan sasar khususnya kepada petani kaedah penanaman sistem fetigasi. Peserta didedahkan dengan kaedah penanaman secara teori dan praktikal melibatkan seramai 40 orang peserta. Kursus ini diadakan pada 9 April 2021 di Kampung Krangan Jaya, Serian, Sarawak.

Popular

HARI SUKAN NEGARA FAMA 2021 PERINGKAT NEGERI JOHOR

Editor FAMA

HARI SUKAN NEGARA FAMA 2021 PERINGKAT WILAYAH PERSEKUTUAN

Editor FAMA

HARI SUKAN NEGARA FAMA 2021 PERINGKAT NEGERI SELANGOR

Editor FAMA