FAMA TV
Tutorial

Video Latihan : FAMA Integrated System (FIS)

Video latihan ini meliputi 4 tajuk bagi kegunaan kakitangan yang menguruskan pembayaran

Chapters:
0:00 Introduction
0:17 Account Payable Bill with Purchase Order
5:17 Direct Account Payable Bill without Purchase Order
9:39 Budget Warrant
13:28 Fund Transfer
16:03 Outro

Popular

PENGENDALIAN UNTUK PEMASARAN TANAMAN BUAH LONGAN KRISTAL

FamaTV Systems

PENGENDALIAN UNTUK PEMASARAN TANAMAN CENDAWAN

FamaTV Systems

PENGENDALIAN UNTUK PEMASARAN TANAMAN UBI KAYU

FamaTV Systems

Leave a Comment