FAMA TV
Uncategorized

Kunjung Hormat Pengerusi FAMA ke MARDI

5 Januari 2024 – Jumaat
Bilik Mesyuarat Tan Sri Anwar Mahmud, Ibu Pejabat MARDI, Serdang

Tujuan kunjungan hormat ini diadakan adalah bagi mendapatkan penerangan
mengenai soya dan maklumat berkaitan komoditi tersebut yang turut akan
melibatkan penyertaan daripada kumpulan Task Force Projek Rintis Soya FAMA.

Popular

MINI CONFERENCE OF AGRIBUSINESS MARKETING (MINI CAM2024)

FamaTV Systems

MINI CONFERENCE OF AGRIBUSINESS MARKETING (MINI CAM2024)

FamaTV Systems

𝐊𝐀𝐑𝐍𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐀𝐆𝐑𝐎 𝐌𝐀𝐃𝐀𝐍𝐈 @ 𝐏𝐀𝐒𝐀𝐑 𝐓𝐀𝐍𝐈 𝐊𝐄𝐊𝐀𝐋 (𝐏𝐓𝐊) 𝐒𝐄𝐁𝐄𝐑𝐀𝐍𝐆 𝐉𝐀𝐘𝐀

FamaTV Systems

Leave a Comment